نتایج پنجمین دوره مسابقات قهرمانی شنا پسران جام ولایت -آذر 98

نتایج پنجمین دوره مسابقات قهرمانی شنا پسران جام ولایت -آذر 98

نتایج پنجمین دوره مسابقات قهرمانی شنا پسران جام ولایت -آذر 98

برای دیدن استارت لیست مسابقه اینجا کلیک کنید
 

نتایج مسابقات به تفکیک رشته

 

روز اول

رشته 200 متر آزاد

رشته 100 متر کرال پشت

رشته 50  متر قوباغه

رشته 200 متر پروانه

رشته 50 متر آزاد

رشته 200 متر کرال پشت

رشته 400 متر آزاد

رشته 100 متر قورباغه

رشته 4*100 متر آزاد تیمی

 

روز دوم

رشته 100 متر آزاد

رشته 200 متر قورباغه

رشته 200 متر مختلط انفرادی

رشته 100 متر پروانه

رشته 800 متر آزاد

رشته 50 متر کرال پشت

رشته 100 متر مختلط انفرادی

رشته 50 متر پروانه

رشته 4*100 مختلط تیمی

 برای دیدن بولتن مسابقات جام ولایت رده سنی زیر 15 سال اینجا کلیک کنید

برای دیدن بولتن مسابقات جام ولایت رده سنی بالای 15 سال اینجا کلیک کنید

برچسب

مطالب مرتبط

© Web Development & Design By webbit.ir