• قهرمانی باشگاه سرزمین موجهای آبی در لیگ 93

  قهرمانی باشگاه سرزمین موجهای آبی در لیگ 93

  ادامه مطلب
 • قهرمانی باشگاه سرزمین موجهای آبی در لیگ 94

  قهرمانی باشگاه سرزمین موجهای آبی در لیگ 94

  ادامه مطلب
 • قهرمانی تیم شنای استخر هاشمی نژاد مشهد در مسابقات لیگ 1400

  قهرمانی تیم شنای استخر هاشمی نژاد مشهد در مسابقات لیگ 1400

  ادامه مطلب

سخن روز

به فرزندان خود شنا بیاموزید

به فرزندان خود شنا بیاموزید

گالری تصاویر

 • مسابقات 0
 • شناگران 3985
 • مربیان 263
 • اخبار 93