برگزاری اولین دوره مدیریت اماکن آبی به صورت مشترک توسط هیات شنا و هیات نجات غریق استان - آذر 1402

برگزاری اولین دوره مدیریت اماکن آبی به صورت مشترک توسط هیات شنا و هیات نجات غریق استان - آذر 1402

برگزاری اولین دوره مدیریت اماکن آبی به صورت مشترک توسط هیات شنا و هیات نجات غریق استان - آذر 1402

اولین دوره مدیریت اماکن آبی در تاریخ 3 آذر ماه در مجموعه فرهنگی امام رضا (ع) برگزار گردید 

این دوره به صورت مشترک توسط هیات شنا و هیات نجات غریق استان برگزار شد و به بحث و تبادل نظر در مورد سامانه های آموزشی ، طرح آموزش هفت سطح ، مسائل حقوقی مدیران استخر ها  ، بهداشت محیط  استخر ها و تاسیسات پرداخته شد 

برچسب

مطالب مرتبط

© Web Development & Design By webbit.ir