بازدید رئیس هیات شنای استان از شهرستان سرخس

بازدید رئیس هیات شنای استان از شهرستان سرخس

بازدید رئیس هیات شنای استان از شهرستان سرخس

بازدید رئیس و دبیر هیات شنای استان از شهرستان سرخس و باز دید از استخر های شهرستان  و جلسه هم اندیشی با رئیس هیات شهرستان آقای حیدری و همچنین با رئیس محترم تربیت بدنی شرکت پالایش گاز آقای راسخی و رایزنی برای حل مشکلات استخرهای این شهرستان و قول مساعد ایشان برای استفاده از ظرفیت‌های شرکت پالایش گاز سرخس جهت بهبود شنای شهر

برچسب

مطالب مرتبط

© Web Development & Design By webbit.ir