برگزاری کمیته فنی واتر پلو استان

برگزاری کمیته فنی واتر پلو استان

برگزاری کمیته فنی واتر پلو استان

کمیته فنی واتر پلو استان با حضور اعضای کمیته آقایان عامل - فیوضی زاده - احتشام نیا - تاج الدین - نسیمی شاد -شریفی و با حضور رئیس و دبیر هیات در تارخ 24 آبان ماه در دفتر هیات شنا برگزار گردید در این جلسه راجع به وضع کنونی واترپلو استان و همچنین برنامه های سال آینده بحث و گفتگو شد و در پایان جلسه آقای علی احتشام نیا یکی از قهرمانان واترپلو کشور و استان توسط رئیس هیات به عنوان رئیس کمیته واترپلو آقایان معرفی گردید

برچسب

مطالب مرتبط

© Web Development & Design By webbit.ir