جلسه هم اندیشی با مدیران مدارس شنا و واترپلو مشهد

جلسه هم اندیشی با مدیران مدارس شنا و واترپلو مشهد

جلسه هم اندیشی با مدیران مدارس شنا و واترپلو مشهد

روز دوشنبه ساعت 19 جلسه ای با حضور رییس هیات و پیشکسوتان شنا و واترپلو استان و مدیران مدارس شنا و واترپلو مشهد در دفتر هیات شنا برگزار گردید که پس از استماع مشکلات  مدارس شنا و واترپلو که اکثرا سخت افزاری بود برای حل آن راهکارهایی ارائه گردید . همچنین پیشکسوتان و مدیران مدارس برای پیشرفت شنا و واترپلو مشهد و استان پیشنهاد هایی عنوان کردند که مورد بررسی قرار گرفت

مدارس شنا و واترپلوی مشهد که دارای مجوز از فدراسیون شنا می باشند عبارتند از :

ایران و استرالیا - موج مشهد - قهرمان - اورکا - حرکت و سلامت - ستارگان - راه المپیک - تیوان

برچسب

مطالب مرتبط

© Web Development & Design By webbit.ir