کلاس تئوری مربیگری درجه سه (مجازی)

کلاس تئوری مربیگری درجه سه (مجازی)

کلاس تئوری مربیگری درجه سه (مجازی)

کلاس مذکور به صورت مجازی تشکیل می گردد و حضور در کلاسهای آنلاین الزامی می باشد
تاریخ و ساعتهای برگزاری کلاس متعاقبا اعلام میگردد
کلاسها از ساعت 14 برگزار خواهد شد

برچسب

© Web Development & Design By webbit.ir