کلاس تئوری مربیگری درجه سه شنا ویژه بانوان بهمن 98

کلاس تئوری مربیگری درجه سه شنا ویژه بانوان بهمن 98

کلاس تئوری مربیگری درجه سه شنا ویژه بانوان بهمن 98

کلاس مذکور پس از به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهد شد
با توجه به اینکه تاریخ کلاس مشخص نمی باشد لذا در ثبت نام خود دقت فرمایید
کلاسها  صبح از ساعت 8 الی 14 به مدت 11 روز برگزار می گردد
مدارک لازم جهت ثبت نام
حداقل مدرک دیپلم
سن 20 سال تمام
مدارکی که در سایت می بایست آپلود گردد

لطفا در ثبت نام خود دقت فرمایید پس از ثبت نام وجه واریزی مسترد نمیگردد

برچسب

© Web Development & Design By webbit.ir