تست عملی مربیگری درجه سه شنای آقایان بهمن 97

تست عملی مربیگری درجه سه شنای آقایان بهمن 97

تست عملی مربیگری درجه سه شنای آقایان بهمن 97

این تست شامل آقایانی است که شرایط ذیل را داشته باشند
آقایان که بیست سال تمام دارند
این تست شامل چهار شنای اصلی می باشد
افرادی که کارنامه تئوری از هیات شنای استان خراسان رضوی دریافت نموده اند
کارنامه هایی که از دیگر هیات ها اخذ شده باشد قابل قبول نمی باشد
ضمنا کلاس مربیگری شنا در صورتی برگزار میگردد که تعداد قبول شدگان به حد نصاب برسد
خط تلفن همراهی که ثبت مینمایید دریافت پیامک برای شماره های تبلیغاتی باز باشد چون اطلاع رسانی ها از طریق پیامک صورت می پذیرد
مسئولیت صحت مدارک بارگزاری شده به عهده خود شخص می باشد و درصورتی که متقاضی  شرایط مذکور را نداشته باشند و ثبتنام نمایند هزینه مسترد نخواهد شد
مدارک می بایست اسکن شود گرفتن عکس مدارک غیر قابل قبول خواهد بود


 
 
 
 

برچسب

© Web Development & Design By webbit.ir